محتوای عمومی
تعداد محتوا: 16

محتواهای مرتبط با برچسب آبگرفتگی

بابلرود یک رود پیچان تیپ است و بنابراین نمایه پیچ و خم آن بسیار زیاد است . خمرودها فراوانند و بنابراین در بخش مقعر این خمرودها فرسایش حاصل از جریان آب رودخانه زیاد است. شیب بسیار اندک پهنه ساحلی ، عامل شکل گیری رود پیچان بابلرود است. در بخش مقعر خمرودها محل جریان آب بسیار زیاد است و موجب عقب نشینی دیواره ها می گردد

تلارود تقريبا در 3 كيلومتري باختر قائم شهر و در ميانه دو روستاي « سراج كلا» و همت آباد جاده بابل – قائم شهر را قطع مي كند. اين رودخانه هم چنين در باختر روستاي «عربخيل» و « كاله » از محور بابلسر- بهنمير گذر مي نمايد. دستگاههاي آبنگاري و سيلاب در اين رودخانه نصب نشده است. در فاصله كيلومتر 300+ 30 يك پل بتني دوبانده محور بابل- قائم شهر، دو ساحل تلارود را به يكديدگر متصل مي كند. اين پل 6 سال پيش ساخته شده است

رودخانه هاي دانيال و تيله رود كه از ارتفاعات جنوب البرز سرچشمه مي گيرند در پايين دست گردكوه وارد پهنه ساحلي خزر مي شوند و در محل « سردخانه » رودخانه دانيال نيز به دو شاخه تفكيك مي گردد كه شاخه باختري آن به همان نام رودخانه دانيال با گذر از تازه آباد به درياي خزر مي پيوندد. ولي شاخه خاوري آن كه نسبت به دو رودخانه ديگر كاركرد و وسعت كمتري دارد، به نام رودخانه جمشيد آباد با گذر از « سردخانه » زمينهاي كشاورزي ( شاليزار ) و محله جمشيدآباد ، در كيلومتر 36 محور تنكابن – چالوس را قطع كرده و به درياي خزر مي ريزد.

صفارود كه در ميان مردم محلي به رود طغيانگرموسوم است از ارتفاعات 2500 متري جنوب رامسر سرچشمه گرفته و در ارتفاع 15 متر از سطح درياي آزاد به خزر مي پيوندد. اين رودخانه كه حوضه آبريز آن به نسبت رودخانه هاي مجاور از وسعت بيشتري برخوردار است، در هنگام گذر از بخش كوهستاني بار جامد بسيار درشت دانه اي را با خود حمل مي كند كه اندازه برخي از آنها به 5/1 متر نيز ميرسد.

سبزه رود از ارتفاعات 3000 متر سرچشمه می گیرد. دو سرشاخه اصلی این رودخانه در محله و از کف به یکدیگر پیوند خورده و به صورت یک دره- رودخانه با شیب نسبتاً تند به سوی رویان به حرکت در می آیند. درازای سبزه رود در پهنه ساحلی خزر در حدود 10 کیلومتر است و از میانه شهر رویان گذر می نماید.

دو رودخانه بزرگ دوهزار- سه هزار و تيروم از دو سوي كوه « يال گاو پشته » وارد پهنه ساحلي خزر شده و با حركت به طرف درياي خزر مخروط افكنه بزرگي را بوجود مي آورند كه پهناي آن در حاشيه درياي خزر بيش از 10 كيلومتر است. مرز خاوري اين مخروط افكنه رودخانه چشمه گيله ( شهرستان تنكابن) و مرز باختري آن رودخانه شيرود ( تيروم ) مي باشد.