محتوای عمومی
تعداد محتوا: 1

محتواهای مرتبط با برچسب سازمان زمین شناسی کره جنوبی

در گزارش پیش روی شرایط سازمان زمین شناسی ژاپن (GSJ)، سازمان زمین شناسی چین (CGS) و موسسه علوم زمین و منابع معدنی کره (KIGAM) و برنامه های کلان و آخرین ساختار سازمانی آنها ارائه می شود.