محتوای عمومی
تعداد محتوا: 2

محتواهای مرتبط با برچسب رفسنجان

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه‏ ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000رفسنجان به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.

معدن را می‌توان یکی از بخش‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم دانست. اما آنچه مسلم است برای تحقق این امر از یک سو باید زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری درشهرستان فراهم شود و از سوی دیگر با تهیه اطلس مواد معدنی شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش معدن فراهم شود. اطلس حاضر دربردارنده لایه های اطلاعاتی شامل گزارش زمین شناسی، نقشه زمین شناسی، نقشه گسله ها، شرح گسله ها، نقشه ماهواره ای و نقشه پراکندگی مواد معدنی شهرستان رفسنجان به صورت جداگانه و با نرم افزار GIS تهیه و در این گزارش آورده شده است. این گزارش این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که با توجه به توان مالی و فنی خود و همچنین نوع مواد معدنی و شرایط محیطی و اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایند. نقشه توزیع منابع و ذخایر معدنی شهرستان رفسنجان که توسط نگارندگان تهیه شده، نشان می دهد که شهرستان رفسنجان دارای پتانسیل بالقوه ای است که نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی اکتشافی_معدنی و اقتصادی_صنعتی آینده استان کرمان دارد. لذا می طلبد برای برآورد دقیق تر منابع معدنی شهرستان رفسنجان به کمک دستگاهای مرتبط اقدام به یک مطالعه سیستماتیک کرد به طوری که کل شهرستان را در قالب یک طرح مشخص اکتشاف مواد معدنی بامشارکت بخش خصوصی و دولتی تعریف نماییم. این گام باعث میشود که چشم انداز آینده شهرستان در بخش معدن تا حدودی مشخص گردد و بعد از آن بخش خصوصی با رغبت بیشتری اقدام به سرمایه گذاری در این بخش می نمایند .