محتوای عمومی
تعداد محتوا: 5

محتواهای مرتبط با برچسب تهران

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه ‏های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه‏ ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000تهران به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.

آبرفت های تهران دارای توالی هایی از خاک دانه درشت و دانه ریز در مسیر شمال به جنوب می باشد. انجام فعالیت های عمرانی و کندوکاو در چنین شرایطی نیاز به بررسی های موشکافانه ی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک دارد. فروریزش خیابان پیامبر در نزدیکی مجتمع کوروش سبب ایجاد فروچاله ای به عمق 7 متر گردید، این فروریزش در بالای خط 6 مترو قراردارد. به منظور بررسی بیشتر، تونل از هر دو سوی منطقه ریزش کرده مورد بررسی قرار گرفته است. فروریزش کیانشهر واقع در جنوب خاوری شهر تهران قرار دارد. منطقه کیانشهر در بین بزرگراه های بعثت در شمال، آزادگان در جنوب و امام علی در باختر واقع است. در این گزارش به علل فروریزش های دو منطقه مذکور پرداخته می شود.

پدیده فرونشست می تواند در اثر پدیده های طبیعی زمین شناختی مانند انحلال، آب شدن یخ ها و تراکم نهشته ها، حرکت های آرام پوسته جامد زمین و یا فعالیت های انسانی نظیر معدن کاری، برداشت آب های زیرزمینی و یا نفت ایجاد شود. محدوده فرونشست زمین دشت تهران با مساحت 415 کیلومتر مربع شامل زمین های جنوب باختری آن می باشد که بخش اعظم آن در شهرستان اسلامشهر و شهریار واقع گردیده است . در این محدوده چاه مهمترین روش بهره برداری از آبخوان بوده و بیشتر قنات ها به تدریج با افت سطح آب زیرزمینی خشک شده اند. در این گزارش به پدیده فرونشست در جنوب باختر دشت تهران پرداخته شده است.

مدت زمان طولاني است که جنوب غربي دشت تهران فرونشست را تجربه مي کند. علت اصلي رخداد اين پديده مانند ساير دشتهاي کشور استخراج بي رويه آبهاي زيرزميني مي باشد. آبخوان دشت تهران بين طولهاي ´6 °51 تا ´33 ° 51 شرقي و عرضهاي جغرافيايي ´28 °35 تا ´35 °49 شمالي قرار دارد. علاوه بر زمينهاي کشاورزي که تحت تاثير پديده نشست قرار دارند، بخشي از محدوده نشست داخل شهر تهران است. در این گزارش پایش دشت از سال 2014 تا سال 2019 مورد بررسی قرار گرفته و با سایر نتایج بدست آمده مقایسه شده است.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه شرق تهران 1:100.000 به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.