محتوای عمومی
تعداد محتوا: 3

محتواهای مرتبط با برچسب بم

با توجه به شرایط زمین شناختی ایران یکی از مناطق غنی و پربار معدنی دنیا می باشد و قرار گیری کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر در آن جایگاه ویژه ای به آن می بخشد؛ چرا که دارای پتانسیل های بالقوه معدنی بویژه مس و طلا می باشد. با توجه به جایگاه ویژه قرار گرفتن شهرستان بم در کمربند کانی زایی ارومیه – دختر که یکی از این مناطق می باشد نگرش ویژه به امر اکتشاف و فعالیتهای اکتشافی در این شهرستان و پیرامون آن را تایید می نماید، لذا با توجه به فعالیتهای اکتشافی انجام شده در سالهای گذشته در قالب اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ناحیه ای در مقیاس یکصد هزار و همچنین مشخص شدن محدوده های امید بخش حاصل از این اکتشافات در محدوده شهرستان بم، عملیات اکتشافی جدید همان طور که در گزارش خواهید دید پیشنهاد می گردد.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 بم به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است.همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه ‏ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه‏ ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 بم به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.