محتوای عمومی
دسته بندی محتوا :
تعداد محتوا: 4

محتواهای موجود در دسته بندی اطلس علوم زمین و معدن

معدن را می‌توان یکی از بخش‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم دانست. اما آنچه مسلم است برای تحقق این امر از یک سو باید زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری درشهرستان فراهم شود و از سوی دیگر با تهیه اطلس مواد معدنی شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش معدن فراهم شود. اطلس حاضر دربردارنده لایه های اطلاعاتی شامل گزارش زمین شناسی، نقشه زمین شناسی، نقشه گسله ها، شرح گسله ها، نقشه ماهواره ای و نقشه پراکندگی مواد معدنی شهرستان رفسنجان به صورت جداگانه و با نرم افزار GIS تهیه و در این گزارش آورده شده است. این گزارش این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که با توجه به توان مالی و فنی خود و همچنین نوع مواد معدنی و شرایط محیطی و اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایند. نقشه توزیع منابع و ذخایر معدنی شهرستان رفسنجان که توسط نگارندگان تهیه شده، نشان می دهد که شهرستان رفسنجان دارای پتانسیل بالقوه ای است که نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی اکتشافی_معدنی و اقتصادی_صنعتی آینده استان کرمان دارد. لذا می طلبد برای برآورد دقیق تر منابع معدنی شهرستان رفسنجان به کمک دستگاهای مرتبط اقدام به یک مطالعه سیستماتیک کرد به طوری که کل شهرستان را در قالب یک طرح مشخص اکتشاف مواد معدنی بامشارکت بخش خصوصی و دولتی تعریف نماییم. این گام باعث میشود که چشم انداز آینده شهرستان در بخش معدن تا حدودی مشخص گردد و بعد از آن بخش خصوصی با رغبت بیشتری اقدام به سرمایه گذاری در این بخش می نمایند .

محدوده این شهرستان بافت شامل بخش جنوب خاوری کمربند ماگمائی ارومیه- دختر، بخش جنوبی افیولیت های اطراف خرده قاره ایران مرکزی و بخش جنوبی زون دگرگونه سنندج- سیرجان است. از مهمترین منابع فلزی شهرستان بافت میتوان به منگنز،آهن، مس و سرب و روی اشاره نمود. مهمترین منابع غیر فلزی شهرستان شامل سنگهای ساختمانی و تزئینی و نما، گچ، فلدسپات ، کائولن، و شن و ماسه می باشند. پدیده های ژئوتوریسمی مختلفی در این شهرستان وجود دارد و مهمترین آنها شامل چندین قله و آبشارهای وابسته، چندین غار، چشمه های آب معدنی، سنگهای افیولیتی (کالردملانژ) و مقاطع تیپ سازندهای زمین شناسی (بخصوص در زون سنندج- سیرجان) است.

از آنجا که مواد معدنی زیربناي هر جامعه اي را تشکیل می دهد و با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشري به موادخام اولیه اکتشاف مواد معدنی و شناخت پتانسیل هاي بالقوه معدنی براي هر منطقه اي امري ضروري است ، لذا شناسایی مواد معدنی از مهمترین و پایه اي ترین مراحل در عملیات فرآوري مواد معدنی ا ست و رعایت دستورالعمل ها و استانداردهاي مربوط به این موضوع اهمیت ویژه اي دارد. اما آنچه مسلم است براي تحقق این امر از یک سو باید زیرساخت هاي جذب سرمایه گذاري در شهرستان فراهم شود و از سوي دیگر با تهیه اطلس مواد معدنی شرایط براي جذب سرمایه گذاران در بخش معدن فراهم شود . لذا می طلبد براي برآورد دقیق تر منابع معدنی شهرستان فهرج به کمک دستگاه هاي مرتبط اقدام به یک مطالعه سیستماتیک کرد به طوري که کل شهرستان را در قالب یک طرح مشخص اکتشاف مواد معدنی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی تعریف نماییم. این گام باعث می شود که چشم انداز آینده شهر ستان دربخش معدن تا حدودي مشخص گردد و بعد از آن بخش خصوصی با رغبت بیشتري اقدام به سرمایه گذاري در این بخش می نماید.

با توجه به شرایط زمین شناختی ایران یکی از مناطق غنی و پربار معدنی دنیا می باشد و قرار گیری کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر در آن جایگاه ویژه ای به آن می بخشد؛ چرا که دارای پتانسیل های بالقوه معدنی بویژه مس و طلا می باشد. با توجه به جایگاه ویژه قرار گرفتن شهرستان بم در کمربند کانی زایی ارومیه – دختر که یکی از این مناطق می باشد نگرش ویژه به امر اکتشاف و فعالیتهای اکتشافی در این شهرستان و پیرامون آن را تایید می نماید، لذا با توجه به فعالیتهای اکتشافی انجام شده در سالهای گذشته در قالب اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ناحیه ای در مقیاس یکصد هزار و همچنین مشخص شدن محدوده های امید بخش حاصل از این اکتشافات در محدوده شهرستان بم، عملیات اکتشافی جدید همان طور که در گزارش خواهید دید پیشنهاد می گردد.