ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-27 23:20:10.0 | ویرایش: 2022-10-30 16:37:29.0 | دسته بندی: 100K

گزارش و نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 علی آباد

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش ‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 علی آباد به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
گلستان/ علي آباد
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور