ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-26 02:15:53.0 | ویرایش: 2022-10-30 16:41:42.0 | دسته بندی: 100K

گزارش و نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 اهر

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 اهر به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
آذربايجان شرقي/ اهر
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور