ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-23 02:24:41.0 | ویرایش: 2021-12-07 01:54:06.0 | دسته بندی: بین الملل

بررسى عملكرد و برنامه هاى زمين شناسى و اكتشاف كشورهاى شرق دور (ژاپن، چين، كره جنوبى)

در گزارش پیش روی شرایط سازمان زمین شناسی ژاپن (GSJ)، سازمان زمین شناسی چین (CGS) و موسسه علوم زمین و منابع معدنی کره (KIGAM) و برنامه های کلان و آخرین ساختار سازمانی آنها ارائه می شود.