ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-21 02:59:06.0 | ویرایش: 2021-12-07 01:51:54.0 | دسته بندی: بین الملل

بررسی عملکرد و برنامه های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی فنلاند

در گزارش پیش روی شرایط سازمان زمین شناسی فنلاند، برنامه های کلان و آخرین ساختار سازمانی آن ارائه می شود. گزارش تهیه شده چکیده ای از شرایط نهاد مورد بررسی است جهت شناخت بیشتر سازمان زمین شناسی فنلاند (GTK) می توان به تارنمای اینترنتی این سازمان به آدرس /https://www.gtk.fi/en مراجعه نمود.