ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-21 02:42:18.0 | ویرایش: 2021-06-22 02:18:51.0 | دسته بندی: بین الملل

بررسی عملکرد و برنامه های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی انگلستان

در گزارش پیش روی شرایط سازمان زمین شناسی انگلستان، برنامه های کلان و آخرین ساختار سازمانی آن ارائه می شود. گزارش تهیه شده چکیده ای از شرایط نهاد مورد بررسی است جهت شناخت بیشتر سازمان زمین شناسی انگلستان (BGS) می توان با تارنمای اینترنتی این سازمان به آدرس https://www.bgs.ac.uk مراجعه نمود.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور