ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2021-06-21 01:49:20.0 | ویرایش: 2021-06-22 01:49:02.0 | دسته بندی: بین الملل

بررسى عملكرد و برنامه هاى زمين شناسى و اكتشاف كشورهاى همجوار

گزارش پیشروی عملکرد و برنامه های کلان سازمانهای زمین شناسی کشورهای همجوار (عربستان، ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق، آذربایجان، ارمنستان، عمان، امارات و ترکمنستان) و همچنین آخرین ساختار سازمانی آنها ارائه می شود.