ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-11-16 09:35:25.0 | ویرایش: 2020-11-16 09:35:39.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران رودخانه شيرود ( تيروم) تنكابن

دو رودخانه بزرگ دوهزار- سه هزار و تيروم از دو سوي كوه « يال گاو پشته » وارد پهنه ساحلي خزر شده و با حركت به طرف درياي خزر مخروط افكنه بزرگي را بوجود مي آورند كه پهناي آن در حاشيه درياي خزر بيش از 10 كيلومتر است. مرز خاوري اين مخروط افكنه رودخانه چشمه گيله ( شهرستان تنكابن) و مرز باختري آن رودخانه شيرود ( تيروم ) مي باشد.

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ تنكابن
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور