ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-16 12:42:30.0 | ویرایش: 2020-11-02 09:08:35.0 | دسته بندی: مخاطرات

بررسی فرونشست در مسیر باند دوم جاده آیسک – فردوس

بحران فرونشست در بیشتر دشت های ایران تهدیداتی را برای زیرساخت های کشور به وجود آورده که از جمله آنها راه های موجود و توسعه شبکه آنها است. ترک های فرونشستی در گستره وسیعی از دشت آیسک – فردوس وجود دارند که عامل اصلی پدید آورنده فرونشست در این پهنه، فعالیت های کشاورزی و برداشت آب از این دشت و در نزدیکی آیسک و سرند می باشد. در این گزارش با بررسی های میدانی و تصاویر راداری به پدیده فرونشست در جاده آیسک – فردوس پرداخته شده است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
خراسان جنوبي/ فردوس
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور