ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2020-09-09 08:05:50.0 | ویرایش: 2020-11-02 11:14:03.0 | دسته بندی: مخاطرات

تحلیل نرخ فرونشست زمین در گستره جنوب باختری تهران

پدیده فرونشست می تواند در اثر پدیده های طبیعی زمین شناختی مانند انحلال، آب شدن یخ ها و تراکم نهشته ها، حرکت های آرام پوسته جامد زمین و یا فعالیت های انسانی نظیر معدن کاری، برداشت آب های زیرزمینی و یا نفت ایجاد شود. محدوده فرونشست زمین دشت تهران با مساحت 415 کیلومتر مربع شامل زمین های جنوب باختری آن می باشد که بخش اعظم آن در شهرستان اسلامشهر و شهریار واقع گردیده است . در این محدوده چاه مهمترین روش بهره برداری از آبخوان بوده و بیشتر قنات ها به تدریج با افت سطح آب زیرزمینی خشک شده اند. در این گزارش به پدیده فرونشست در جنوب باختر دشت تهران پرداخته شده است.

کلمات کلیدی
تهران   
منطقه جغرافیایی محتوا
تهران/ تهران
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور