ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2020-09-08 11:02:16.0 | ویرایش: 2023-09-02 14:01:32.0 | دسته بندی: 250k

خلاصه گزارش و نقشه 1:250000 جندق

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 جندق به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

گزارش نقشه1:250000 جندق

محدوده زيرپوشش ورقه 1:250000 زمين شناسي جندق در ميان طول هاي جغرافيايي 54 درجه تا 55 درجه و 30 دقيقه خاوري و عرضهای جغرافيايي 35 تا 34 درجه شمالي جاي گرفته است.

چینه شناسی

قدیمی ترین واحد سنگی مربوط به دوران پرکامبرین می باشد که تشکیل شده از آمفیبولیت، گنایس، میکایشت گرونادار، میکا، آمفیبول شیست، کلریت، اپیدوت شیست و کوارتزیت، کوارتز سرسیت، مسکویت شیست و سنگهای دگرگونه می باشد. 

سنگهای کامبرین زیرین به طور ناهمساز بر روی پرکامبرین قرار گرفته است نهشته های پرکامبرین در مناطق جنوب کوه ایرکان، شمال کوه کلاته، غرب روستای مصر رخنمون دارد. 

واحد سنگی کامبرین دارای سنگ آهک کبودان می باشد که در مناطق جنوب چاه قنبر رخنمون دارد. کنتاکت فوقانی این واحد با واحدهای جوانتر ناهمساز می باشد. 

سازند چاه پلنگ دارای سنگ شناختی ماسه سنگ، سیلتستون، کنگلومرا، همراه با آثار گیاهی می باشد. همبری فوقانی این واحد با کرتاسه ناهمساز و همبری زیرین این واحد با کامبرین زیرین ناپیوسته می باشد. سازند چاه پلنگ به سن ژوراسیک می باشد. نهشته های سازند چاه پلنگ در مناطق کوه کلاته، جنوب کوه ایرکان رخنمون دارد. 

واحد سنگی کرتاسه متشکل از سنگ آهک اوربیتولین دار همراه با مارن و ماسه سنگ، قاعده کنگلومرایی، آهک رودیست دار همراه با ماسه سنگ، سنگ آهک چرت دار همراه با سنگ آهک مارنی می باشد. 

کنتاکت فوقانی این واحد با ائوسن ناهمساز می باشد کنتاکت تحتانی واحد کرتاسه با ژوراسیک ناهمساز است. 

رسوبات کرتاسه در مناطق جنوب کوه کلاته، جنوب روستای محمدآباد کوره گز، جنوب کوه ایرکان رخنمون دارد. 

واحد های سنگی ائوسن متشکل از مارن و ماسه سنگ گچ دارد، گدازه آندزیتی، مارن کنگلومرا می باشد که در مناطق شرق جندق، جنوب کوه ایرکان برونزد دارد بر روی واحد سنگی ائوسن به صورت ناهمساز رسوبات قرمز پایینی قرار گرفته. 

رسوبات قرمز پایینی تشکیل شده از ماسه سنگ، کنگلومرا، مارن همراه با گچ می باشد سن این رسوبات الیگوسن در نظر گرفته شده. بر روی نهشته های قرمز پایینی، سازند قم به صورت ناهمساز قرار گرفته است. 

سازند قم دارای سنگ شناسی سنگ آهک، سنگ آهک مارنی همراه با مارن و ماسه سنگ و گچ می باشد. این سازند دارای سن الیگوسن میوسن می باشد همبری فوقانی  سازند قم با ماسه سنگ گچ دار میوسن ناهمساز می باشد. 

رسوبات قرمز بالایی متشکل از مارن، ماسه سنگ همراه با گچ، رس گچ دار می باشد نهشته های پیلوسن به صورت ناهمساز بر روی رسوبات قرمز بالایی قرار گرفته سن این رسوبات میوسن می باشد. رسوبات قرمز بالایی در اطراف شهرستان جندق برونزدهای فراوانی دارد.

واحد سنگی پیلوسن دارای سنگ شناسی کنگلومرای کم سیمان با قطعات مختلف مارن، ماسه سنگ و کنگلومرا می باشد. نهشته¬های کواترنر به صورت ناپیوسته بر روی آن قرار گرفته. رسوبات پیلوسن در مناطق پیسکو، شرق جندق، جنوب روستای بارانداز مهار فرسخ، روستای عروسان و شرق محمدآباد رخنمون دارد. 

نهشته های کواترنری دربرگیرنده پادگانه های قدیمی، رسوبات جوان دشت کویر تپه های ماسه ای بادی، آبرفت جوان، نمک و دق رسی می باشد. رسوبات کواترنری در مناطق دریاچه نمک، نمک احمد و اطراف شهرستان جندق برونزد دارد. 

سنگهای دگرگونه جندق شامل کمپلکس افیولیتی دارای سن نامشخص در مناطق شمال کوه کلاته می باشد و گرانیت، گنیس گرانیت به سن ژوراسیک که در مناطق جنوب چاه قنبر و کوه ایرکان رخنمون دارد. 

گرانودیوریت و کوارتزودیوریت به سن ژوراسیک بالا می باشد که در مناطق شمال کوه کلاته رخنمون دارد. 

در نقشه 25000: 1 جندق گنبدهای نمکی از جنس مارن های گچی، ماسه سنگ گچی و نمک دیده می شود که در مناطق غرب و شمال غرب دریاچه نمک دیده می شود. 

 

ضمائم پیوست
کلمات کلیدی
گزارش   
جندق   
منطقه جغرافیایی محتوا
اصفهان/ خوروبيابانك
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور