ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-06 13:37:42.0 | ویرایش: 2020-11-02 13:13:19.0 | دسته بندی: مخاطرات

گزارش بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استان تهران گزارش اب زمین شناسی جلد دوم – دشت هشتگرد

واحد مطالعاتی هشتگرد به عنوان یکی از محدوده های مطالعاتی حوزه آبریز دریاچه دشت نمک از شمال به کوه های البرز از جنوب به رشته کوه های مرکزی از مغرب به دشت قزوین و از شرق به دشت کرج محدود می شود. شرایط اقلیمی، توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگی و بهره برداری بی رویه از آبخوان های زیرزمینی از یک سو و عدم رعایت قوانین و مقررات توزیع عادلانه آب از سوی دیگر شماری از دشت های کشور را با بحران کم آبی و پدیده فرونشست زمین مواجه نموده است. در این گزارش به تعیین میزان و چگونگی تاثیر عامل های زمین آبشناسی در شکل گیری پدیده فرونشست زمین پرداخته شده است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
البرز/ ساوجبلاغ
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور