ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-09-06 10:32:17.0 | ویرایش: 2022-11-22 14:23:52.0 | دسته بندی: 250k

خلاصه گزارش و نقشه 1:250،000 ایران شهر

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه ‏ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه‏ ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 ایران شهر به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

گزارش نقشه 1:250000 ایران شهر

 

 ورقه زمين شناسي ایران شهر،  با مختصات طولهاي جغرافيائي60 درجه  تا  61 درجه و 30 دقیقه خاوري، و عرض هاي جغرافيائي 27 تا 28 درجه شمالي جاي گرفته است.

ناحیه مورد مطالعه بطور کلی از نهشته های فلیش و سنگهای آمیزه ای رنگین خاور و جنوب خاوری ایران تشکیل شده و بیرون زدگیهای موجود ترکیب و ویژگیهای خاص سنگهای این قسمت از ایران را دارا میباشند.

گستره ی مورد بررسی به دو زون متفاوت تقسیم می شود. زون خاوری از نهشته های فلیش کاملا چین خورده و تکتونیزه و حتی دگرگون همراه با سنگهای آمیزه ی رنگین و زون باختری ازنهشته های تیپ فلیش با ساختمانهای منظم که زمین ساخت کمتری را تحمل کرده اند تشکیل شده است.

چینه شناسی

سازند لالون متشکل از آرکوز و سنگ آهک می باشد. سن این سازند کامبرین می باشد. بر روی سازند لالون به صورت ناهمساز سازند سردر قرار دارد. رسوبات سازند لالون در مناطق جنوب بازمن رخنمون دارد.

سازند سردر تشکیل شده از شیل، لایه های ماسه سنگی و سنگ آهک. سن سازند سردار کربونیفر  می باشد که بر روی این سازند به صورت نا همساز سازند جمال قرار گرفته است. نهشته های سازند سردر در مناطق شرق و غرب بازمن رخنمون دارد.

واحد سنگی سازند جمال متشکل از سنگ آهک و دولومیت می باشد که در منطقه شرق بازمن رخنمون دارد. سن سازند جمال پرمین در نظر گرفته شده که به صورت ناهمساز واحد سنگی کرتاسه قرار گرفته.

سنگهایی کرتاسه بصورت دو رخنمون منفرد در منتهی الیه شمال باختری ناحیه مشاهده شده که شامل آهکهای خاکستری تیره، کمی کریستالیزه با لایه بندی متوسط، آندزیت، افیولیت، آمیزه رنگی، توده های سنگ آهک ،گابرو و دیاباز میباشد. ضخامت لایه ها ضخیم تا متوسط بوده و در سطح بیرونی آنها اثراتی سوزنی شکل شبیه کرم به چشم می خورد. این آهک محتوی فسیلهای اوربیتولین، رادیولر می باشد که نشانگر سن کرتاسه  هستند.

برروی واحد سنگی کرتاسه به طورت ناپیوسته ائوسن پایینی قرار گرفته است. واحد سنگی ائوسن متشکل از کنگلومرا، ماسه سنگ، شیل، توده ای از سنگ آهک های آلوولیتی دار، سنگ آهک نمولیت دار، دیاباز، فلیش های ائوسن، شیل های قرمز می باشد. سن این رسوبات ائوسن زیرین می باشد. بر روی این رسوبات به صورت همساز نهشته های کارواندار قرار گرفته که این رسوبات متشکل از سنگ آهک، ماسه سنگ، شیل، سیلت سنگ و  مارن می باشد که سن ائوسن میانی به آن نسبت داده شده است.

بر روی نهشته های کارواندار به صورت همساز سنگ آهک دارای نومولیت سفید تا خاکستری، ماسه سنگ، شیل، سنگ آهکهای پلاژیک قرمز، سیلت استون، سنگهای آتشفشانی و رسوبی قرار گرفته است. سن نهشته های ائوسن میانی می باشد. واحد سنگی ائوسن بالایی متشکل از ماسه سنگ و شیل می باشد که به صورت همساز بر روی ائوسن میانی قرار گرفته است. نهشته های ائوسن پراکندگی فراوان در شرق ایرانشهر، روستای داد خان، جنوب کارواندار، شرق سند خونی، شرق و غرب پوزک، شمال قادر آباد رخنمون دارد.

فلیش های زون شرق ایران به سن اولیگوسن می باشد که دارای سنگ شناختی ماسه سنگ، شیل همراه با لایه هایی از کنگلومرا، شیل و ماسه سنگهای زرد و سبز می باشد. کنتاکت فوقانی اولیگوسن با میوسن در بعضی مناطق همساز و ناهمساز می باشد. روسوبات اولیگوسن در مناطق غرب کارواندار و جنوب بازمن رخنمون دارد.

 واحد سنگی میوسن متشکل شده از ماسه سنگ، سیلت استون، کنگلومرا، مارن های قرمز، توف و مادستون می باشد. بر روی واحد سنگی میوسن به صورت ناهمساز پیلوسن قرار گرفته است. نهشته های میوسن در مناطق غرب کارواندار و جنوب بازمن رخنمون دارد.

کنتاکت فوقانی پلیوسن با کواترنر ناهمساز می باشد. سنگ شناختی پیلوسن شامل آندزیت، بازالت، کنگلومرا، ماسه سنگ و توف می باشد. رسوبات پلیوسن در مناطق شمال بازمن، جنوب غرب کارواندار رخنمون دارد.

رسوبات کواترنری متشکل از تراورتن، کوه پایه های جوان و قدیمی، تلماسه ها، ماسه های ریز دانه و دشت های سیلابی می باشد که این نهشته ها در مناطق شمال میر آباد، جنوب بازمن، اطراف ایران شهر، شمال ورمک و شمال کارواندار رخنمون دارد.

سنگهای پولوتونیک به سن کرتاسه بالایی و همچنین الیگوسن و همچنین سنگهای دگرگونه با جایگاه نامشخص در سطح منطقه رخنمون یافته اند.

 

 

 

ضمائم پیوست
منطقه جغرافیایی محتوا
سيستان وبلوچستان/ ايرانشهر
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور