ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-31 13:20:39.0 | ویرایش: 2022-11-22 18:18:53.0 | دسته بندی: 250k

خلاصه گزارش و نقشه 1:250000 دریاچه هامون2

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه ‏ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 دریاچه ی هامون 2 به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

گزارش نقشه  1:250000 دریاچه هامون(2)

منطقه مورد مطالعه در پهنه ساختاری شرق ایران میان طولهای جغرافیایی 61 درجه و 30 دقیقه تا 61 درجه و 50 دقیقه شرقی و عرضهای 30 تا 31 درجه شمالی قرار گرفته است.

چینه شناسی

واحد سنگی میوسن شامل کنگلومرا، پلی میکرایت، ماسه سنگ و سیلت سنگ می باشد که دارای مرز ناپیوسته با پلیوسن است. برونزد این واحد سنگی در جنوب خاوری و خاور مک سرخ دیده شده است.

رسوبات و نهشته های واحد سنگی پلیوسن که شامل کنگلومرا، بازالت آندزیتی و تراس ها و واریزه های سنگی می باشند، در خاور مک سرخ و خاور سفیدابه به وضوح قابل مشاهده هستند.

رسوبات عهد حاضر (کواترنری) منطقه مورد مطالعه شامل مرداب ها و باتلاق ها، رسوبات آبرفتی و ته نشین شده، رسوبات فصلی زود گذر، کویر نمک و کانال های آبرفتی عهد حاضر است که رخنمون وسیعی در سطح منطقه دارد. مناطقی مانند سفیدابه، مک سرخ، کوه سپاستراگی و حوالی گسل چهل کوره از مناطقی هستند که این رسوبات در آنجا رخنمون دارند.

 زمین شناسی اقتصادی

از نقطه نظر پتانسیل معدنی این چهارگوش ضعیف گزارش شده است.

 

 

منطقه جغرافیایی محتوا
سيستان وبلوچستان/ هامون
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور