ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2023-09-05 14:29:32.0 | دسته بندی: نقشه پراکندگی مواد معدنی

نقشه پراکندگی مواد معدنی سرخس

دسترسی آسان به اطلاعات معادن و مواد معدنی در نقاط مختلف ایران، نقش به سزایی در تسهیل انجام پروژه های معدنی دارد. تهیه نقشه پراکندگی مواد معدنی در ایران در راستای تحقق این هدف صورت گرفته است. این نقشه ها بر پایه اندکس 1:250.000 تهیه و تولید شده است. در این نقشه ها عناصر معدنی به سه دسته فلزی، غیرفلزی و صنعتی، و سنگ‌های ساختمانی تقسیم بندی و هر کدام از آنها با یک نماد مشخص روی نقشه پیاده سازی شده است. همچنین معادن فعال و معادن متروکه نیز بر اساس نوع ماده معدنی بر روی نقشه نمایش داده شده است. نقشه پیش روی، نقشه پراکندگی مواد معدنی سرخس است.

کلمات کلیدی
سرخس   
منطقه جغرافیایی محتوا
خراسان رضوي/ سرخس
نویسنده
1امید اردبیلی
2صبا خدرزاده