ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2023-09-02 14:21:21.0 | دسته بندی: نقشه پراکندگی مواد معدنی

نقشه پراکندگی مواد معدنی خارتوران

دسترسی آسان به اطلاعات معادن و مواد معدنی در نقاط مختلف ایران، نقش به سزایی در تسهیل انجام پروژه های معدنی دارد. تهیه نقشه پراکندگی مواد معدنی در ایران در راستای تحقق این هدف صورت گرفته است. این نقشه ها بر پایه اندکس 1:250.000 تهیه و تولید شده است. در این نقشه ها عناصر معدنی به سه دسته فلزی، غیرفلزی و صنعتی، و سنگ‌های ساختمانی تقسیم بندی و هر کدام از آنها با یک نماد مشخص روی نقشه پیاده سازی شده است. همچنین معادن فعال و معادن متروکه نیز بر اساس نوع ماده معدنی بر روی نقشه نمایش داده شده است. نقشه پیش روی، نقشه پراکندگی مواد معدنی خارتوران است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
سمنان/ شاهرود
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور