ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-24 11:22:03.0 | ویرایش: 2020-08-24 11:22:06.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران سبزه رود

سبزه رود از ارتفاعات 3000 متر سرچشمه می گیرد. دو سرشاخه اصلی این رودخانه در محله و از کف به یکدیگر پیوند خورده و به صورت یک دره- رودخانه با شیب نسبتاً تند به سوی رویان به حرکت در می آیند. درازای سبزه رود در پهنه ساحلی خزر در حدود 10 کیلومتر است و از میانه شهر رویان گذر می نماید.

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ ساري
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور