ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-08-23 11:37:39.0 | ویرایش: 2020-08-23 11:37:45.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران رودخانه چالوس ( چالوس)

بزرگترين حوضه آبريز استان مازندران متعلق به رودخانه چالوس است. وسعت حوضه آبريز اين رودخانه نزديك به 1000 كيلومتر مربع تخمين زده مي شود . سر شاخه هاي اين رودخانه در بلندترين نقطه ارتفاعي دامنه هاي جنوبي البرز واقع است. اين سرشاخه ها به يكديگر پيوسته و رودخانه هاي پرآبي همچون منجير- فيروزآباد- خشكه رود را تشكيل مي دهند. مجموعه اين رودخانه ها به گرم دره پيوسته و سپس در فاصله 10 كيلومتري شمال مرزن آباد به رودخانه چالوس مي پيوندند. از اين منطقه تا پهنه ساحلي خزر ( به طول 30-25 كيلومتر) ، رودخانه چالوس به صورت تنگدره اي پر شيب جريان مي يابد.

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ چالوس