ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2023-05-30 16:31:10.0 | ویرایش: 2023-05-30 16:32:54.0 | دسته بندی: 100K

نقشه زمین شناسی 1:100000 دولت آباد برگه 7346

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 دولت آباد به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir/ قابل دسترس است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
هرمزگان/ بشاگرد
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور