ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2023-05-28 14:03:38.0 | ویرایش: 2023-05-28 14:03:44.0 | دسته بندی: 25K

نقشه زمین شناسی 1:25000 ذاکر

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای تولید و ارائه اطلاعات پایه علوم زمین و با توجه به اولویت پروژه های تعریف شده در این سازمان، نقشه‏ های زمین ‏شناسی را در مقیاس 25 هزارم با هدف برداشت جزئیات بیشتر عوارض زمین شناسی، در دستور کار قرار داده است. فایل تصویری نقشه زمين شناسي 1:25.000 ذاکر در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و اطلاعات تکمیلی این برگه از طریق سامانه مدیریت اطلاعات مکانی به آدرس webgis.ngdir.ir و سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
زنجان/ زنجان
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور