ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2020-08-18 13:43:53.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران رودخانه چشمه گیله- تنکابن (رودخانه دوهزار- سه هزار)

سرشاخه هاي رودخانه چشمه گیله در كوههاي جنوب تنكابن موسوم به كوههاي « سه هزار» قرار دارد. اين رودخانه از ارتفاعات الموت و تخت سليمان ( با ارتفاع بيش از 4000 متر) سرجشمه گرفته و سپس در محلي به نام « چاله » با پيوستن به رودخانه « دو هزار» رودخانه اي را با نام « دوهزارسه هزار» تشكيل مي دهند. اين رودخانه در پهنه ساحلي خزر به نام رودخانه «چشمه گيله» شناخته مي شود.

منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ تنكابن
نویسنده
1پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور