ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2020-08-18 13:32:22.0 | ویرایش: 2020-08-18 21:25:23.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران رودخانه جمشيد آباد (سلمان شهر)

رودخانه هاي دانيال و تيله رود كه از ارتفاعات جنوب البرز سرچشمه مي گيرند در پايين دست گردكوه وارد پهنه ساحلي خزر مي شوند و در محل « سردخانه » رودخانه دانيال نيز به دو شاخه تفكيك مي گردد كه شاخه باختري آن به همان نام رودخانه دانيال با گذر از تازه آباد به درياي خزر مي پيوندد. ولي شاخه خاوري آن كه نسبت به دو رودخانه ديگر كاركرد و وسعت كمتري دارد، به نام رودخانه جمشيد آباد با گذر از « سردخانه » زمينهاي كشاورزي ( شاليزار ) و محله جمشيدآباد ، در كيلومتر 36 محور تنكابن – چالوس را قطع كرده و به درياي خزر مي ريزد.

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ عباس آباد
نویسنده
1پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور