ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2020-08-18 13:25:47.0 | ویرایش: 2020-08-18 21:26:49.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران رودخانه تلاررود (قائم شهر)

تلارود تقريبا در 3 كيلومتري باختر قائم شهر و در ميانه دو روستاي « سراج كلا» و همت آباد جاده بابل – قائم شهر را قطع مي كند. اين رودخانه هم چنين در باختر روستاي «عربخيل» و « كاله » از محور بابلسر- بهنمير گذر مي نمايد. دستگاههاي آبنگاري و سيلاب در اين رودخانه نصب نشده است. در فاصله كيلومتر 300+ 30 يك پل بتني دوبانده محور بابل- قائم شهر، دو ساحل تلارود را به يكديدگر متصل مي كند. اين پل 6 سال پيش ساخته شده است

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ قائم شهر
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور