ثبت شده توسط فاطمه محمد کریمی | ثبت: 2020-08-18 13:21:57.0 | ویرایش: 2020-08-18 21:26:15.0 | دسته بندی: مخاطرات

مخاطرات سيل و آبگرفتگي استان مازندران بابلرود (بابل و بابلسر)

بابلرود یک رود پیچان تیپ است و بنابراین نمایه پیچ و خم آن بسیار زیاد است . خمرودها فراوانند و بنابراین در بخش مقعر این خمرودها فرسایش حاصل از جریان آب رودخانه زیاد است. شیب بسیار اندک پهنه ساحلی ، عامل شکل گیری رود پیچان بابلرود است. در بخش مقعر خمرودها محل جریان آب بسیار زیاد است و موجب عقب نشینی دیواره ها می گردد

کلمات کلیدی
سیل   
منطقه جغرافیایی محتوا
مازندران/ بابل
نویسنده
1پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور