ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-12-20 14:53:55.0 | دسته بندی: 250k

گزارش نقشه زمین شناسی 250000: 1 تکاب

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه ‏های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 تکاب به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

ناحيه چهارگوش تكاب (شاهين دژ) كه زمين شناسي آن موضوع اين بررسي را تشكيل مي دهد شامل قسمتي از استانهاي آذربايجان و كردستان است. اين نقشه که بين طولهای جغرافيائی 46 درجه و 30 دقیقه تا 48 درجه شرقی، و عرضهای جغرافيائی37 تا 38 درجه شمالی قرار دارد.

به استثناي جنوب و جنوب غربي ناحيه كه از نقطه نظر زمين شناسي ساختماني و چينه شناسي شبيه واحد تكتونيكي اروميه- سيرجان است، ساير قسمتهاي چهارگوش از لحاظ سرگذشت زمين شناسي خصوصاً‌ "چينه شناسي"، ادامه كوه هاي غربي ناحيه زنجان مي باشد. در بيشتر قسمت هاي چهارگوش مورد مطالعه، جز جنوب و جنوب غربي آن، سازندهاي مختلف زمين شناسي متعلق به پركامبرين تا عهد حاضر گسترش داشته و از سنگهاي دگرگوني رسوبي و آذرين (دروني و بيروني) تشكيل شده اند.

کلمات کلیدی
گزارش   
منطقه جغرافیایی محتوا
آذربايجان غربي/ تكاب
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور