ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-12-20 14:37:51.0 | دسته بندی: 250k

گزارش نقشه زمین شناسی 250000: 1 سرو

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه ‏های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 سرو به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

گستره مورد بررسی بخشی از استان آذربایجان باختری است که در باختر دریاچه و شهر ارومیه واقع است. محدوده نقشه بين مختصات جغرافیایی طولهای 43 درجه و 30 دقیقه تا 45 درجه شرقی و عرضهای 37 تا 38 درجه شمالی قرار دارد. از نظر زمین ساختی، این چهار گوش بخشی از پهنه ایران مرکزی را در ادامه شمال باختری زون تکتونیکی سنندج- سیرجان را تشکیل می دهد.

کلمات کلیدی
گزارش   
منطقه جغرافیایی محتوا
آذربايجان غربي/ اروميه
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور