ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-12-19 14:13:11.0 | دسته بندی: 250k

گزارش نقشه زمین شناسی 250000: 1 کبودرآهنگ

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه ‏های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 کبودرآهنگ به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

ناحيه كبودرآهنگ در باختر ايران واقع است و مرز بين زونهاي ايران مركزي و سنندج- سيرجان از ميان آن مي‏گذرد. اين نقشه که بين طول جغرافيائی 48 تا 49 درجه و 30 دقیقه شرقی و عرض جغرافيائی 35 تا 36 درجه شمالی قرار دارد. اين منطقه را مي توان به دو واحد جدا از هم مربوط دانست. يكي در شمال به نام زون آب گرم كه بخشي از ايران مركزي است و ديگري در جنوب به نام زون رزن كه قسمتي از زون سنندج- سيرجان است.

 

کلمات کلیدی
گزارش   
منطقه جغرافیایی محتوا
همدان/ كبودرآهنگ
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور