ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-12-19 14:06:57.0 | دسته بندی: 250k

گزارش نقشه زمین شناسی 250000: 1 ایرانشهر

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه ‏های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 ایرانشهر به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

ورقه زمين شناسي ایران شهر، با مختصات طولهاي جغرافيائي60 درجه تا 61 درجه و 30 دقیقه خاوري، و عرض هاي جغرافيائي 27 تا 28 درجه شمالي جاي گرفته است.

ناحیه مورد مطالعه بطور کلی از نهشته های فلیش و سنگهای آمیزه ای رنگین خاور و جنوب خاوری ایران تشکیل شده و بیرون زدگیهای موجود ترکیب و ویژگیهای خاص سنگهای این قسمت از ایران را دارا میباشند.

گستره ی مورد بررسی به دو زون متفاوت تقسیم می شود. زون خاوری از نهشته های فلیش کاملا چین خورده و تکتونیزه و حتی دگرگون همراه با سنگهای آمیزه ی رنگین و زون باختری از نهشته های تیپ فلیش با ساختمانهای منظم که زمین ساخت کمتری را تحمل کرده اند تشکیل شده است.

 

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
سيستان وبلوچستان/ ايرانشهر
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور