ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-12-19 13:55:52.0 | ویرایش: 2022-12-19 13:56:05.0 | دسته بندی: 250k

نقشه زمین شناسی 250000: 1 دره گز

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه ‏های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 دره گز به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

کلمات کلیدی
منطقه جغرافیایی محتوا
خراسان رضوي/ درگز
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور