ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-12-18 17:34:55.0 | دسته بندی: 250k

گزارش نقشه زمین شناسی 250000: 1 بشروئیه

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه ‏های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 بشروئیه به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

چهارگوش بشرویه قسمتی از استان خراسان واقع در شرق ایران را شامل می شود. این چهار گوش بخشی از حوضه طبس، رشته کوه شتری که روند یا امتداد «شمال- جنوب» دارد و قسمتی از شمال کویر لوت را در بر می گیرد. اين نقشه که بين طولهای جغرافيائی 57 درجه تا 58 درجه و 30 دقیقه شرقی، و عرضهای جغرافيائی 33 تا 34 درجه شمالی قرار دارد.

کلمات کلیدی
گزارش   
منطقه جغرافیایی محتوا
خراسان جنوبي/ بشرويه
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور