ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-12-18 17:20:59.0 | دسته بندی: 250k

گزارش نقشه زمین شناسی 1:250000 بندر انزلی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه ‏های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 بندر انزلی به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

منطقه مورد بررسی در بر گیرنده بخشی از پهنه ساختاری البرز کپه داغ در حاشیه جنوب باختری دریاچه خزر است (م، علوي، 1991) كه در ميان طولهاي 48 درجه تا 49 درجه و 30 دقیقه خاوری و عرضهای 37 تا 38 درجه شمالی بخشي از نقشه زمين‌ شناسي بندر انزلي را تشكيل مي دهد.

کلمات کلیدی
گزارش   
منطقه جغرافیایی محتوا
گيلان/ بندرانزلي
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور