ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-10-16 17:05:03.0 | ویرایش: 2023-07-08 13:46:58.0 | دسته بندی: 100K

گزارش و نقشه زمین شناسی 100000: 1 حنا

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 حنا به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

کلمات کلیدی
گزارش   
منطقه جغرافیایی محتوا
كرمان/ ريگان
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور