ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-10-15 14:50:50.0 | ویرایش: 2022-10-22 16:57:18.0 | دسته بندی: 100K

نقشه زمین شناسی 100000: 1 فانوج

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 فانوج به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

کلمات کلیدی
گزارش   
منطقه جغرافیایی محتوا
سيستان وبلوچستان/ فنوج
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور