ثبت شده توسط ریحانه شریفی | ثبت: 2022-08-27 16:39:25.0 | دسته بندی: بین الملل

بررسی عملکرد و برنامه های زمین شناسی اکتشافات معدنی برزیل

از آنجاییکه زمین شناسی علمی ترکیبی (مجموعه ای از علوم شیمی، فیزیک، زیست شناسی و ریاضیات) است و جهان هر روزه شاهد پیشرفت های گسترده ای در علم زمین شناسی، پایاپای علوم دیگر است، سازمان های زمین شناسی در همه کشورها مسئول تبدیل علم زمین شناسی به فنون قابل کاربرد در زندگی بشر هستند، بنابراین شناخت برنامه های زمین شناسی کشورها کمک ارزنده ای به بخش زمین شناسی کشور برای پویایی خواهد داشت. گزارش تهیه شده چکیده ای از شرایط نهاد مورد بررسی است. جهت شناخت بیشتر سازمان زمین شناسی برزیلCPRM)) می توان با تارنمای اینترنتی این سازمان به آدرس https://www.cprm.gov.br/en مراجعه نمود.

نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور