ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2022-01-11 00:09:48.0 | ویرایش: 2022-10-24 16:54:48.0 | دسته بندی: 100K

گزارش و نقشه زمین شناسی 100000: 1 عشین

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 عشین به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

کلمات کلیدی
گزارش   
منطقه جغرافیایی محتوا
قم/ قم
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور