ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2021-09-13 22:44:05.0 | ویرایش: 2022-10-26 13:04:29.0 | دسته بندی: 100K

گزارش و نقشه زمین شناسی برگه 1:100.000 مشهد

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 مشهد به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

کلمات کلیدی
مشهد   
منطقه جغرافیایی محتوا
خراسان رضوي/ مشهد
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور