ثبت شده توسط صبا خدرزاده | ثبت: 2021-07-17 00:39:58.0 | ویرایش: 2022-10-29 16:43:17.0 | دسته بندی: 100K

گزارش و نقشه زمین شناسی 1:100.000 بیجار

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏ های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 100 هزارم تهیه نموده است. گزارش نقشه زمين شناسي برگه 1:100.000 بیجار به همراه فایل تصویری آن در بخش پیوست قابل دانلود است. همچنین دریافت و خرید لایه های رقومی و رکوردهای اطلاعاتی تکمیلی این برگه از طریق سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ به آدرس http://csw.ngdir.ir قابل دسترس است.

کلمات کلیدی
بیجار   
منطقه جغرافیایی محتوا
كردستان/ بيجار
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور