سامانه مدیریت اطلاعات مکانی

مرجعی معتبر جهت ارائه لایه های مکانی تولیدشده در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در موضوعات اکتشاف، زمین شناسی و مخاطرات با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم

سامانه مدیریت اطلاعات توصیفی و اسنادی

ارائه اطلاعات توصیفی و اسنادی (کتابخانه ای) در حوزه علوم زمین و معدن و دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی اعم از کتاب، گزارش، نقشه، مقاله، پایان نامه و دیگر منابع با قابلیت جستجوی پیشرفته

سامانه فراداده و سرویس کاتالوگ

سامانه جستجوی محصولات علوم زمین

بانکهای اطلاعاتی علوم زمین

ارائه اطلاعات تخصصی علوم زمین و معدن در قالب بانکهای اطلاعاتی با هدف اشتراک گذاری و نگهداری از داده های علوم زمین و ايجاد چرخه حيات داده ها

نقشه راه علوم زمین و معدن

ارائه گزارش های تحلیلی معادن و رقابت پذیری حوزه های مختلف علوم زمین و معدن با استفاده از داده های تحلیلی و تصمیم ساز برای ترسیم وضعیت موجود مواد معدنی در ایران و جهان و رسیدن به وضعیت مطلوب بخش معدن

گزارشات موضوعی

درگاهی جهت ارائه گزارش های تحلیلی و فنی - تخصصی علوم زمین

کاتالوگ نقشه های سازمان زمین شناسی

کاتالوگ نقشه های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

فرهنگ واژه های علوم زمین

فهرستی جامع از اصطلاحات و لغات تخصصی در حیطه علوم زمین با قابلیت جستجوی پیشرفته

تصاویر علوم زمین

مرجعی کامل از تصاویر تخصصی علوم زمین و معدن به همراه موقعیت مکانی تصاویر جهت استفاده بهینه و دسترسی آسانتر