مطالب مربوط به راهنمایی و دبیرستان :

 

      جهان یا عالم      

 

      پيدايش منظومه شمسي      

 

       سيارات منظومه شمسي     

 نظريه تشكيل ستاره
 
 خورشیدوماه گرفتگی 
 
تقويم
 
گرانش
 
ابعاد جهان
 
انبساط جهان
 
انرژی تاریک
 
سرعت نور 
 
سرعت نور در محیط مادی

نظریه انفجار بزرگ

 

کهکشان انفجاری

 

کهکشان حلزونی

 

خوشه بندی کهکشان

 

سحابی

 

سحابی بازتابی

 

طیف ستاره

 

نقشه ستارگان

 
 

مطالب مربوط به  دبیرستان :

     
  کیهان شناسی  
   
 

پیدایش کیهان شناسی

 
     
 

نجوم اسلامی

 
     
 

فیزیک نجومی

 
     
  منظومه شمسی از نگاه قدما  
     
  ستاره شناسی باستانی  
   
  ستاره شناسی ستاره ای  
     
  ستاره شناسی وگاه شماری  
     
  نمایش هندسی ستارگان  
     
  رشد ستارگان  
     
 

شیوه های رصد

 
   
  تولد ستارگان  
     
  تحولات ستاره  
     
  ستاره نوتروني  
     
  ستاره شناسي راديويي  
     
  ستاره شناسی اشعه ایکس  
     
  ستاره شناسی اشعه گاما  
     
  ستاره شناسی ماکروویو  
   
  ستاره شناسی مادون قرمز  
     
  ستاره شناسی نامرئی  
     
  سیاهچاله  
     
  نظریه سیاه‌چاله  
     
  حفره سیاه  
     
  غولهاي سرخ  
     
  کوتوله سفید  
     
  غول سرد  
     
  ابرغولها  
   
  مدارها  
     
  ابرنواختر  
     
 

مرگ ستارگان

 
     
  انفجارات فضایی  
     
  آتشفشان در منظومه شمسی  
     
 

انواع تلسکوپ

 
 

 
 

ابزار ستاره شناسی

 
     
 

ماهواره های فضایی

 
     
 

ماهواره های نظامی

 
     
 

کاوشگر فضایی

 
     
 

موشک

 
 

 
 

شاتل فضایی

 
     
 

رصد خانه

 
     
 

رصد خانه فضائی

 
     
 

رایانه در نجوم

 
     
 

سفر فضایی

 
 

 

 
 

ایستگاههای فضایی

 
     
 

زندگی در فضا

 
     
 

حیات در کرات دیگر

 
     
 

زباله های فضایی

 
     
 

لیست اخترشناسان مشهور تاریخ

 
 

 
 

صورت‌های فلکی

 
 

 
 

 آموزش مفاهیم  مربوط به ستاره شناسی برای دبیران :

هستی :

منظومه شمسی :

زمین :

فن آوری:

لیزر، میکروسکوپ ها A

هوانوردی، موشک ها A

لیزر، میکروسکوپ ها B

هوانوردی، موشک ها B

 

Change Language | Contact us : Info@ngdir.ir | Home