English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 
[فهرست مطالب]
  گزارش اکتشافات ژئوشيميائي در برگه 1:100000 زمان آباد
  
   سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
اکتشاف ژئوشيميايي زمان آباد
      -جغرافياي محدودة مورد مطالعه
      -زمين‌شناسي ناحيه‌اي
      ..................
 [صفحه 60 از 63]  قبلي 55 56 57 58 59 6061 62 63 بعدي 
  صفحه 60
 
آخرينبعديقبلياولين
 
   مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي
   1- روش كار
   يكي از مشكلات اكتشافات ژئوشيميايي انتخاب مناطق اميد‌بخش و اولويت‌بندي آنها براي اكتشاف نيمه تفضيلي است. ملاك ژئوشيميايي معيني براي اينكار تعريف نشده است و اگر هم تعريف شود ممكن است نتواند بطور مؤثر بكار برده شود، زيرا مجموعة داده‌هاي ژئوشيميايي، كاني سنگين، نمونه‌هاي مينراليزه و آلتراسيون تا زماني كه در چهارچوب يك مدل كلي مورد سنجش قرار نگيرد و ميزان سازگاري كليه مشاهدات مشخص نشود از اعتبار لازم براي تصميم‌گيري برخوردار نخواهد بود و تكيه برآن مي‌تواند ريسك عمليات اكتشافي را بالابرده و پيامدهاي ناخوشايندي را به همراه داشته باشد.
   برقراري چنين مدلي در اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 نياز به كسب اطلاعاتي در زمينه‌هاي ناحيه‌اي و محلي دارد اطلاعات ناحيه‌اي كه هاله‌هاي ثانويه را در بر مي‌گيرد شامل سكانس‌هاي موجود در منطقه، سنگ‌درونگير، دامنه سني آنها و شرايط تكتونيكي مربوط به آنهاست. شرايط محلي بيشتر محدود به ويژگي‌هاي موجود در محدودة هاله‌هاي ثانويه است كه شامل ويژگي‌هاي محيط آنومالي از قبيل پديده‌هاي ماگمايي، دگرگوني و رسوبي فعال درمحدودة آنومالي و همچنين شرايط زمين‌شناسي ساختماني محدودة آنومالي، پاراژنزهاي ژئوشيميايي توسعه يافته در محدودة آنومالي، ويژگي‌هاي كاني‌شناسي، فرايندهاي بعد از ماگمايي شامل انواع آلتراسيون‌ها و ساخت و بافت سنگها و زون‌هاي كاني‌سازي احتمالي و بالاخره آنومالي‌هاي ژئوفيزيكي در محدودة آنومالي مي‌باشد.
   اگر بخواهيم اطلاعات فوق را كه شامل بيش از 1200 ويژگي تعيين شده است براي 93 تيپ كانسار مدل‌سازي شده بكار ببريم نياز به نرم‌افزاري است كه قادر باشد بر اساس منطق خاصي ازروي ويژگي‌هاي معلوم در محل يك آنومالي معين محتمل‌ترين تيپ كانسار احتمالي وابسته به مجموعه خواص مشاهده شده را پيشنهاد نمايد.
   مناسب‌ترين منطق براي اينكار منطقي است كه در آن هر كانسار مانند شيئي با خواص ويژگي‌هاي معين احتمال پذير مورد مطالعه قرار گيرد بنابراين در محل هر آنومالي تعدادي از خواص كه مورد اندازه‌گيري قرار گرفته است بعنوان خواص احتمالي آن شيئي معلوم مي‌باشد. وجود هر يك از خواص در اثبات تشابه با كانساري معين از امتيازات معيني برخوردار است و نبود آن خاصيت در رد آن كانسار نيز امتياز تعيين شدة معيني دارد. با توجه به مراتب فوق مي‌توان با مطمئن بودن از وجود بعضي از خواص و نبود برخي از خواص ديگرمحتمل‌ترين تيپ كانسار وابسته را پيش‌بيني كرد كه بيشترين سازگاري و كمترين ناسازگاري را با مجموعه خواص مشاهده شده در محل توسعه آنومالي‌ها داشته باشد. چون در مورد بعضي از خواص نه به وجود آن و نه به عدم وجود آن اطمينان كافي در دست نيست، لذا لازم است در نرم‌افزار مورد نظر حق انتخاب ديگري به مفهوم خاصيت تعيين شده وجود داشته باشد كه در سنجش‌سازگاري و ناسازگاري مجموعه خواص بي‌اثر باشد.
   بالاترين امتياز كاربرد چنين مدلي اين است كه پس از رتبه‌بندي آنومالي‌ها بر اساس سازگاري آنها با تيپ معيني از كانسارها، عمليات اكتشافي احتمالي كه بايد در محدودة آن صورت پذيرد را با اولويت‌بندي پيشنهاد نمايد. اينكار از طريق مقايسه خواص داده شده در محل آنومالي با خواص داده شده در محل آنومالي با خواصي كه محتمل‌ترين تيپ كانسار مي‌باشد انجام مي‌پذيرد.
    2- مدل‌سازي:
   در محدودة برگة 1:100000 ساغند پس از رسم نقشه‌هاي تك متغيره و چند متغيره و انتخاب مناطق 5/2% بالاي فراواني و كنترل آنومالي‌ها به روش‌هاي مختلف و كسب اطلاعات گوناگون اقدام به مدل‌سازي محدودة آنومالي مهم شده است كه شرح آن خواهد آمد.
   2-1- مقدمه
   مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي يكي از ممهمترين موضوعات است كه در دهه گذشته در زمينه اكتشافات ژئوشيميايي مطرح شده است و به سرعت مسير تحول خود را مي‌گذراند. مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي را مي‌توان مانند هر نوع مدل‌سازي ديگري مانند مهندسي نوعي روش ساده‌سازي دانست كه موجب سهولت در شناخت واقعي‌تر پديده‌ها و رخدادها (براي مثال كاني‌سازي از تيپ خاصي) مي‌شود. بديهي است هر نوع مدل‌سازي با نوعي ساده‌سازي همراه است كه ممكن است موجب بروز خطا گردد. ريشه اين خطا مي‌تواند در ارتباط با ناديده گرفتن عناصر و عوامل جزئي‌تر باشد
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
  
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت