English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 

چینه نگاری
 
  
براي نمايش شرح هر عنوان بر روي آن كليك نماييد:

  سن مطلق
   زمان مطلق

مقصود از سن مطلق سن واقعی هر پدیده می‌باشد و در واقع سن تشکیل یا وقوع آن می‌باشد. روش‌های مختلفی برای تعیین سن مطلق وجود دارد که از جمله آنها می‌توان استفاده از طبقات رسوبی ، رسوبات یخچالی ، مواد رادیواکتیو و ... را تعیین سن مطلق نام برده البته کاربرد مواد رادیواکتیو در تعیین سن مطلق بیشتر می‌باشد و سنی را که از این طریق بدست می‌آید دقیقتر می‌باشد.


از سن مطلق سن واقعي هر پديده مي‌باشد و در واقع سن تشکيل يا وقوع آن مي‌باشد.


•روش استفاده از رادیواکتیو :
برخی از مواد معدنی دارای خاصیت رادیواکتیو هستند. بدین معنی که از خود 3 نوع اشعه خارج می‌سازند که عبارتند از . هر کدام از این تشعشعات دارای خواص فیزیکی مربوط به خود هستند. در اثر صدور این تشعشعات یک عنصر به مرور زمان تبدیل به عنصر دیگری می‌شود. به عنوان مثال در اثر یک سری فعل و انفعالات رادیواکتیوی تبدیل به می‌شود.

هر عنصر رادیواکتیو دارای نیم عمر مختصوص به خود می‌باشد. نیم عمر عبارت است از زمانی که مقدار ماده اولیه با طی این زمان به نصف مقدار خود برسد. با داشتن نیم عمر و همچنین مقدار ماده اولیه و مقدار ماده تولید شده ، با استفاده از یک سری روابط فیزیکی می‌توان سن دقیق پدیده‌های زمین شناسی را تعیین کرد. روش‌های مختلفی برای تعیین سن به روش رادیواکتیو وجود دارد. از جمله روش‌های ، ... . پدیده‌هایی که با روش رادیواکتیو می‌توان تعیین سن کرد عبارتند از :
•تبلور سنگ‌های آذرین از یک ماگما :
oتبلور دوباره سنگ‌هایی که قبلا وجود داشته‌اند (از هر نوعی که باشند) برای تشکیل سنگ‌های دگرگونی که عمدتا تا تجمع کانی‌هایی که تماما جدید هستند همراه می‌باشد.
oافزایش سرما و فرسایش سلسله کوههای چین خورده .
oته‌نشین شدن یک سنگ رسوبی ، مشروط بر آنکه یک یا چند کانی جدید همزمان یا بعد از رسوبگذاری تشکیل شده باشد.
•تعیین سن با استفاده از رسوبات یخچالی :
در بعضی موارد، رسوبات ناشی از یخچال‌ها می‌توانند در زمینه تعیین سن مطلق منطقه موثر باشند. رسوبات یخچالی عمدتا لایه‌لایه بوده و تناوبا از رسوبات دانه‌درشت و دانه‌ریز تشکیل شده‌اند. این رسوبات حاصل ذوب شدن یخ یخچال‌های طبیعی می‌باشد. معمولا لایه‌های دانه‌ریز در زمستان و لایه‌های دانه درشت در تابستان رسوب کرده‌اند. بنابراین هر جفت از این لایه‌ها می‌تواند نمایند یک سال باشد. بدین ترتیب با شمارش تعداد لایه‌ها می‌توان مدت زمانی را که از رسوب این مواد می‌گذرد تعیین کرد.
•تعیین سن با استفاده از طبقات رسوبی :
در زمان‌های مختلف زمین شناسی طبقات مختلفی در اثر فرآیندهای رسوب‌گذاری بوجود آمده‌اند. هرگاه ضخامت کل طبقات رسوبی را بدست آورده و میزان تشکیل سالیانه طبقات را نیز تعیین کنیم با تقسیم این دو می‌توان سن زمین را از شروع عمل رسوبگذاری تعیین کرد. البته این روش دارای اشکالاتی نیز می‌باشد. به عنوان مثال توقف در عمل رسوبگذاری باعث می‌شود که سن تعیین شده اشتباه باشد.


دید کلی :
شناسایی تاریخ زمین مستلزم شناخت و مقایسه تقدم و تأخر حوادث نسبت به یکدیگر و تاریخ مطلق رویداد آنها می‌باشد. در طول عمر زمین چهره آن تغییرات گونگونی را متحمل شده تا به صورت امروزی در آمده است. سن مطلق زمان رویداد واقعه را به شخصه و بدون سنجش با واقعه دیگری نشان می‌دهد. مثلاً پیدایش اولین پستانداران در 160 میلیون سال قبل سن مطلق این گروه از موجودات را تعیین می‌کند. برای تعیین سن مطلق در زمین شناسی روشهای مختلفی وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است.

استفاده از ریتم نمو سالانه گیاهان (دندروکرونولوژی):


نمو چوب ثانوی با تشکیل حلقه و متمایز از حلقه‌های قبلی در هر سال مشخص می‌شود با توجه به نحوه رشد و ضخامت هر یک از حلقه‌ها می‌توان شرایط آب و هوایی و مساعد بودن یا نامساعد بودن و تغذیه گیاه را دریافت و ضمناً با شمارش تعداد حلقه‌های چوب ثانوی سن مطلق یک گیاه را تشخیص داد. به این ترتیب برای نمو سالانه هر نوع درخت در سالهای گذشته شرایط استانداردی را تعیین کرده‌اند.با قرار دادن شرایط رشدی هر نوع درخت در این جدول استاندارد شده نمو که به صورت دیاگرامی عرضه می‌شود، می‌توان زمان حیات درخت و در نتیجه سن مطلق آن را پیدا کرد. این روش حدود 6 هزار سال را مشخص می‌کند.

سیکلهای کوتاه مدت رسوب آهکهای دریاچه‌ای و رسوبهای بیولوژیکی :

شدت رسوبگذاری و رنگ رسوبها به عوامل متعددی وابسته است در رسوبهای با لایه‌های ظریف این مسأله با تغییر درجه حرارت ، حتی روزانه و شبانه یا فصلی ارتباط نزدیک دارد. رسوبهایی که با شرایط بیولوژیکی ارتباط دارند مثلاً با پدیده کلروفیلی شدن گیاهان مربوط می‌شوند نیز این تغییرات را نشان می‌دهند. در طی روز عمل کربن گیری باعث جذب CO2 و در نتیجه رسوب بیشتر کربنات می‌شود و در شب با دفع CO2 عمل انحلال آهک شدیدتر و رسوب آن کندتر صورت می‌گیرد.
بدیهی است که در این شرایط و زمان کوتاه نمی‌توان پدیده چرخشی مناسب برای اندازه گیری سن مطلق پیدا نمود. ولی اگر تغییرات فصلی را در نظر بگیریم، این تغییرات تا حد قابل بررسی می‌باشند. در فصلهای نامناسب و سرد که روزها کوتاه و شبها بلند است عمی تنفس گیاهان موجب آزاد شدن بیشتر CO2 است که اولاً از رسوب آهک جلوگیری می‌کند و ثانیاً با ایجاد بی‌کربنات قلیایی موجبات انعقاد مواد رسی را فراهم کرده و مرگ پلانکتون را افزایش می‌دهد.فقدان حرارت کافی موجب می‌شود که ماده آبی به صورت تیره رنگ و کم تجزیه شده خود باقی بماند و در حالی که در فصل گرم پدیده با رسوب آهک روشن دنبل می‌شود. این عمل باعث تناوب رسوبهای روشن و تاریک می‌شود که می‌توان با شمارش لایه‌ها ، تعداد فصول و در نتیجه سالهای لازم برای ضخامت رسوبی مورد نظر را دریافت.

واروها (Varues) :

واروها لایه‌های نازک رسوبات یخچالی هستند که متناوباً به رنگ روشن (رسوبات تابستانی) و تیره (رسوبات زمستانی) در می‌آیند و هر لایه روشن و تاریک یک سال را معلوم می‌کند. تناوب سالانه رسوبات تبخیری نیز موجب تشخیص سن آنها است. بدین معنی که در فصول گرم نمک طعام و در فصول مرطوب سولفات کلسیم بر جای گذاشته می‌شود. مثلاً در پرمین آلمان طبقات نمک 50 تا 100 میلیمتری با طبقات ایندریت به قطر 1 میلیمتر متناوباً در ارتفاع زیادی دیده می‌شود و یکی از دانشمندان با بیست هزار لایه متناوب نمک و ایندریت در آلمان تشخیص داده است.
بعضی از عوامل فیزیکوشیمیایی تأثیر محدود سالانه‌ای دارند و مثلاً انحلال آهک در زمینها به عواملی چند و از آن جمله با میزان رطوبت ، شیب و مقدار درصد آهک بستگی دارد. اگر مقدار از دست رفتن آهک در نتیجه آبهای نافذ از سطح را معلوم کنیم می‌توانیم زمان لازم را برای اینکه لایه‌های مارن یا لیمون یاس که آهک خود را از دست می‌دهند، محاسبه کرد.

استفاده از مواد رادیواکتیو برای تعیین سن سنگها :


در زمین شناسی روشهای مختلفی برای سنجش سن طبقات از راه استفاده از خاصیت رادیواکتیویته ارائه شده است. روشهای رادیواکتیویته متعددند. این روشها از نظر تعیین سن قابل توجه هستند و نشان می‌دهند که دوران زمین شناسی نسبت به زمان زیاد پره‌کابرین خیلی کوتاه بوده و زمان پیدایش موجودات فسیل از 600 میلیون سال تجاوز نمی‌کند. برای اینکه روشهای رادیواکتیویته مورد استفاده قرار گیرند، لازم است که طول عمر مواد آزمایشی زیاد باشد.زمان لازم برای متلاشی نیمی از اتمهای هسته را نیم عمر می‌نامند که خود معرف میزان سرعت تخرب است. اگر نیم عمر عنصری معلوم باشد نسبت ایزوتوپ عنصر دختر به مادر نشان دهنده این است که از چه زمانی عنصر رادیواکتیو فعالیت خود را آغاز کرده است. از میان رادیواکتیوهای موجود در طبیعت ، 5 ایزوتوپ در تعیین سن سنگهای قدیمی حائز اهمیت است. این ایزوتوپها شامل روبیدیم ، دو ایزوتوپ اورانیوم ، پتاسیم و کربن می‌باشد.سن یابی مطلق می تواند در طی استفاده از سوابق تاریخی و تجزیه و تحلیل زیست شناختی و زمین شناختی نمونه ها که نتیجه آب و هوای متغیر سالانه است بدست آید. مانند سه حلقه ( دوران شناسی) و تجزیه و تحلیل سالچینه. بعد از سال 1950 شماری ازتکنیکهای سن یابی مطلق که دارای اثر چرخشی بر روی باستان شناسی و زمین شناسی هستند درعلم فیزیک شرکت دارند. این تکنیکها بر اساس اندازه گیری مراحل رادیو اکتیو ، مراحل شیمیایی و خواص مگنتیک مواد آتشفشانی ، خاک رس پخته ، رسوبات ته نشستی می باشند.دیگر تکنیکها گاهی اوقات مورد استفاده قرار می گیرند به عنوان مثال منابع تاریخی و ایکونوگرافیک برای رویدادهای نجومی قابل تعیین تاریخ مثل کسوف شمسی مورد استفاده قرارمی گیرد.
 
جستجو با:   
  شرح 1 تا 1 از 1
ليست توضيحات شاخه فوق
  تعیین سن مصنوعی
   


سن نسبی یک روش غیر قابل تخمین است و نمی توان زمان واقعی را برای ما بیان کند فقط می تواند ترتیب لایه ها را تعیین کند.توسط این تکنیک قدیمی می توان سن لایه های مختلف زمین شناسی را از طریق روشها و ابزار به صورت مصنوعی تعیین نمود.
 
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت