محتوای عمومی
تعداد محتوا: 16

محتواهای مرتبط با برچسب زمین لغزش

پیرو درخواست نامه شماره 32304/134/3/پ در تاریخ 19/07/1396 دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص بازدید از بیمارستان های در معرض خطر زمین لغزش 400 تختخوابی پروفسور سمیعی، واقع در لاکان شهر رشت و 10 تختخوابی دیلمان، کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی گیلان بازدیدی از بیمارستان های ذکر شده به عمل آوردند.

گزارش حاضر توسط کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین باختری (گیلان) و در پی بازدید از رخداد زمین لغزش در شمال توتکابن و روستای بالاگوابر شهرستان رودبار در استان گیلان که در اواخر آبان 1391 به وقوع پیوست، حاصل شده است. زمین لغزش مذکور آسیب هایی به منازل مسکونی و راه های ارتباطی منطقه وارد آورد. نتایج این گزارش در اختیار ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی مدیریت بحران استانداری گیلان قرار داده شد.

بنا به درخواست اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری کشور و بررسی و ارزیابی زمینلغزش روستای کفچرین و ساختگاه پیشنهادی به جهت جابجایی واحدهای آسیب دیده روستای یاد شده در نزدیکی شهر خوی بازدیدی در تاریخ ۲۰ و ۲1 مهر ماه 1398 از این مناطق انجام گردید.

زمينلغزش ها بر محيط طبيعي زمين تاثير مي گذارند كه از آن جمله اثرات آن بر 1 - پيكرشناسي سطح خشكي و بستر دريا 2- جنگل ها و علفزارها و 3- سكونتگاه هاي جوامع بومي گياهي و جانوري است . اثرات پيكرشناختي خود بخشي از فرايند كلي افت ارتفاع سطح زمين در اثر عملكرد فرسايش و حركت توده اي مواد به شمار مي آيند . اثرات زمينلغزش بر پوشش گياهي و حيات وحش بسيار منفي است و در برخي موارد وضعيتي فاجعه بار ايجاد مي كند . با اين وجود پيامدهاي ناگوار زمينلغزش بر جو امع گياهي و جانوري در طبيعت محلي بوده و به گونه ها امكان مي دهد در طول زمان به حيات خود ادامه دهند . ممكن است در بلند مدت زمينلغزش ها حتي اثرات مثبتي بر زيستگاه هاي گياهي و جانوري داشته باشند.در نزدیکی شهر خوی بازدیدی در تاریخ ۲۰ و ۲1 مهر ماه 1398 از این مناطق انجام گردید.

از دیدگاه زمین شناسی مهندسی، زندگی شهري و روستایی در تهران به عنوان یکی از پرجمعیت ترین پایتختهاي جهان، بدون بهره گیري از یک الگوي توسعه مناسب، موجب افزایش ریسک میگردد. ساخت و سازهاي صورت گرفته در حریم گسلها، مکانهاي پرشیب، حاشیه رودخانهها، دهانه درهها و ساختگاههاي ناپایدار، شاهدي بر این مدعاست. توسعه سامانههاي شهري مدرن در مناطق پرشیب در پهنهي شمالی شهر تهران از جمله مسائل حائز اهمیت در زمین شناسی مهندسی است که بایستی قبل از وقوع هرگونه مخاطراهاي، مورد توجه ویژه قرار گیرد.

روستای تمیسیان از توابع شهرستان دماوند، در جنوب باختری دماوند قرارگرفته است. پهنه زمین لغزش تمیسیان در سازند کرج جای گرفته است. زمین لغزش از نوع چرخشی ساده می باشد و درازای آن 50 متر، بلندا 45 متر و ژرفای آن 3 تا 5 متر اندازه گیری محاسبه گردید و از نظر حجم توده لغزیده در رده زمین لغزش های متوسط و از نظر ژرفا در دسته بندی سطحی تا نیمه ژرف قرار می گیرد. در این گزارش به بررسی و مطالعه علل زمین لغزش روستای تمیسیان پرداخته شده است.