محتوای عمومی
تعداد محتوا: 2

محتواهای مرتبط با برچسب آسیب های ساختمانی

مافتون روستاي كوچكي در شهرستان ري و از توابع بخش كهريزک مي باشد. دسترسي به اين محل از طريق جاده شهر ري به باقرشهر و قمصر ميسر می باشد. اين منطقه داراي آب و هوايي معتدل و خشك مي باشد. اين روستا بر روي يك تپه واقع شده و در دو سمت آن دو مسيل قرار دارد كه مسيل باختري از اهميت بيشتري برخوردار بوده و حوضه بالادست بزرگي دارد. ترکها و شكستگي ديوارها، سقف و نشست نامتقارن كف سازه ها از مهم ترين عوارض ساختماني است كه در ساختمانهای این روستا مشاهده مي گردد. در این گزارش به پدیده فرونشست و آسیب های ساختمانی در روستای مافتون پرداخته شده است.

تبدیل شدن زمین های کشاورزی و عدم وجود سابقه ای از سازه های آبی زیرزمینی مرتبط با آن ها مشکلاتی مانند نشست زمین در مناطق شهری را موجب شده است. شهر پاکدشت در منطقه ای با اقلیم خشک واقع است. این شهر در دشت های نسبتا هموار، فاقد پوشش جنگلی بوده و شامل اراضی دشتی و مرتعی است. شهر پاکدشت به واسطه عدم شناسایی مسیر کلیه سازه های زیرزمینی که بیشتر شامل قناتها می باشند و همچنین عدم رعایت اصول ساخت و ساز همانند سایر شهرهای حاشیه ای بوده و بنابراین نشست زمین در آن دور از انتظار نیست. در این گزارش به چنین عارضه ای که شامل نشست تعدادی خانه مسکونی در شهر پاکدشت است پرداخته شده است.