محتوای عمومی
تعداد محتوا: 2

محتواهای مرتبط با برچسب کبودرآهنگ

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 کبودرآهنگ به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.

دشت های آبرفتی کبودرآهنگ و فامنین در استان همدان در سرشاخه های رودخانه قره چای و زون ساختاری سنندج – سیرجان واقع شده اند. این دشت ها از نظر ویژگی های هیدروژئولوژیکی به صورت کاسه های مرتبطی هستند که با حوضه های مجاور خود ارتباط هیدرولیکی ندارند و تمامی ذخیره آب های زیرزمینی این دشت ها مربوط به نفوذ حاصل از ریزش های جوی است. در این گزارش به فرونشست ها و خطرات ناشی از آن در دشت کبودرآهنگ،فامنین و همه کسی در استان همدان پرداخته شده ست.