محتوای عمومی
تعداد محتوا: 1

محتواهای مرتبط با برچسب مغان 1

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین ‏شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه ‏ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ‏ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 مغان 1 به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.